Quy trình kỹ thuật cao su Latex

Quy trình kỹ thuật

  1. Nguyên liệu: Khảo sát và xác định nguồn nguyên liệu từ các khu vực nhà nước và tiểu điền.
  2. Xử lý nguyên liệu: Dùng NH3 và TZ 25% để diệt khuẩn và bảo quản mủ, tuân thủ liều lượng phù hợp và xử lý nhanh chóng để đảm bảo hiệu quả.
  3. Tiếp nhận: Vệ sinh tank chứa và dụng cụ hàng ngày, sử dụng rây lược mủ 40 mesh, kiểm soát các chỉ tiêu như NH3, VFA để đưa ra khuyến cáo kịp thời.
  4. Xử lý hóa chất: Điều chỉnh các thông số NH3, TZ 25%, DRC và Mg theo giá trị đo được để đảm bảo chất lượng mủ.
  5. Ly tâm: Xả đáy hồ, kiểm tra và vệ sinh bowl, hiệu chỉnh vít skim và kiểm tra chất lượng latex thành phẩm, chú ý cân bằng máy trong suốt quá trình ly tâm.
  6. Bồn trung chuyển: Kiểm tra và thêm NH3, Amonium laurat, và TZ 25% vào mủ ly tâm theo liều lượng quy định để đảm bảo chất lượng.
  7. Lưu trữ: Khử trùng bồn lưu trữ, xác định ngày sản xuất, quản lý lô hàng cụ thể và xử lý các yêu cầu khách hàng bằng cách điều chỉnh hóa chất phù hợp.
  8. Xuất hàng: Kiểm tra và vệ sinh dụng cụ chứa đựng trước khi xuất mủ, đảm bảo không làm hư mủ do dụng cụ dơ.

z5446553602966_1231dc0f077e6d1be52337b1916de31f
Play Video

Bạn muốn bàn luận thêm?

Nếu bạn quan tâm tới mặt hàng này.