Địa chỉ

Liên hệ với chúng tôi

Tên công ty: Công ty TNHH HƯNG THỊNH RUBBER (HUNG THINH RUBBER COMPANY LIMITED)

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Thanh Xuân – Xã Mỏ Công – Huyện Tân Biên – Tỉnh Tây Ninh.

Đại diện: Nguyễn Quang Hải

Điện thoại: 098 980 5587

Fax: 066 3870951

Email: info@hungthinhrubber.vn, hungthinh_rubber@yahoo.com.vn

Website:

http://www.hungthinhrubber.vn

http://www.hungthinhrubber.com

https://hungthinhrubber.asia